Mapa stránek

Banner_6100.jpg 1412_stone_wall_banner.JPG Pizza_oven_banner.jpg 7443_slider.jpg 7943_no_top_banner.JPG gas_forno.jpg slider_GAS.jpg grill_17.jpg 7970_banner.jpg 6843_banner.jpg 3142.JPG

Eco–label a životní prostředí

Označení Swan Eco–label (Skandinávská labuť) garantuje u krbových kamen Morso:

 • vysokou účinnost
 • nízkou úroveň emisí škodlivých prachových částic, oxidu uhelnatého (CO) a toxických organických látek (OGC)
 • používání ekologických materiálů při výrobě a balení
 • testování krbových kamen nezávislými institucemi podle přísných kritérií zaručujících kvalitu a funkčnost
 • stálou kontrolu jakosti

Eco–label splňuje tyto požadavky:

Účinnost: min. 73%
Prachové částice: max. 5g/kg dřeva
CO: max. 0,2%
OGC: max. 150 mg/m³
Všechna kritéria musí být splněna současně

Morso a životní prostředí

Lidé využívají oheň k zajištění tepla již po tisíce let. Od dob otevřených ohnišť našich předků se toho v porovnání s moderními krbovými kamny však mnoho změnilo. Krbová kamna Morso mají propracovaný moderní systém spalování, který při správném používání zaručuje ekologické řešení vytápění.

Přírodní cyklus

Při hoření dřeva se produkuje stejné množství CO2 jako když dřevo tleje v lese. Životní prostředí není tedy zatěžováno nadměrnou produkcí CO2. To znamená, že hoření dřeva nezvyšuje skleníkový efekt jako jiná paliva, např. uhlí, topný olej nebo plyn. Navíc dřevo je obnovitelný zdroj energie, zatímco uhlí, olej a plyn mají limitované zásoby.

Morso a normy

Morso vyrábí ekologicky šetrná kamna, která splňují nejpřísnější ekologické normy na světě. Přirozeně splňují požadavky normy EN 13 240 (European Standard). Znamená to, že všechna kamna Morso mají označení CE. Navíc jsou krbová kamna Morso certifikována podle norské normy NS 3058/3059 (Norwegian Standard), která na rozdíl od evropské normy stanovuje maximální množství emisí prachových částic. Dále jsou krbová kamna Morso certifikována pečetí Nordic Swan Eco–label (Skandinávská labuť). Jedná se o pečeť garantovanou severskými vládami a mohou jí být označovány výrobky po splnění přísných kritérií. U výrobků takto označených je garantován nejenom nižší negativní dopad na životní prostředí, ale obecně i dobrá jakost. Nordic Swan Eco - label mj. stanovuje maximální povolené množství emisí prachových částic, minimální účinnost, sleduje dopad výroby a balení krbových kamen na životní prostředí.

Ochrana životního prostředí – osm užitečných rad firmy Morso

Bezesporu je na odpovědnosti každého uživatele, aby krbová kamna správně používal a zajistil jejich ekologický chod. Pro dosažení tohoto cíle se ujistěte, že dodržujete několik následujících pravidel.

 • Zajistěte, aby byla krbová kamna nainstalována správně a v souladu s doporučením výrobce.
 • Před prvním použitím krbových kamen si řádně přečtěte návod k použití.
 • K topení používejte pouze suché dřevo. Jeho vlhkost by neměla být vyšší než 18%. Ke změření vlhkosti můžete použít vlhkoměr Morso.
 • Najednou nepřikládejte více dřeva než je uvedeno v návodu k použití.
 • Vzduch je nezbytný pro efektivní spalování, vždy tedy zajistěte jeho dostatečný přísun a ujistěte se, že dřevo než začne uhelnatět, nejprve hoří plamenem.
 • Topení přes noc není ani příznivé pro životní prostředí, ani finančně výhodné. Pálení dřeva při redukovaném přísunu vzduchu produkuje málo tepla a zvyšuje kouřové emise, což poškozuje jak životní prostředí, tak vaše komínové těleso.
 • Nikdy nepalte jakékoliv odpadky, nápojové kartony, plasty nebo lakované, barvené či lepené dříví.
 • Ujistěte se, že si kupujete krbová kamna, která jsou šetrná k životnímu prostředí.

Věděli jste že

Trhliny v šamotu jsou většinou způsobeny úderem polena a nemají negativní dopad na správnou funkci krbových kamen. Šamoty chrání boky krbových kamen před spalovací teplotou.

Chcete vědět více