Mapa stránek

Banner_6100.jpg 1412_stone_wall_banner.JPG Pizza_oven_banner.jpg 7443_slider.jpg 7943_no_top_banner.JPG gas_forno.jpg slider_GAS.jpg grill_17.jpg 7970_banner.jpg 6843_banner.jpg 3142.JPG

Záruka

Krbová

Rozšířená záruka 10 let

Za každými kamny stojí více než 160 let kamnářského vývoje. Kvalita kontroly je nedílnou součástí výrobního procesu. V souladu s tím Morso garantuje , že hlavní součásti kamen Morso budou bez jakýchkoliv závad a to jak po stránce materiální, tak řemeslné a to vše po dobu 10 let od původního nákupu. Pokud se však ukáže, že tomu tak není, firma Morso poskytne na vlastní náklady náhradní díl. Firma Morso Jernstoberi nebude zodpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou nemožností používat kamna.

Kamna musejí být zakoupena u autorizovaného Morso prodejce.
Kamna zakoupená u jiných než autorizovaných prodejců podléhají snížené 2 leté záruce.

10 letá záruka pokrývá výměnu vadných dílů, nepokrývá však náklady na práci a dopravu. Morso si vyhrazuje právo každý díl před výměnou prozkoumat a posoudit. Na záručním listu musí být uvedeno jméno autorizovaného prodejce.

Tato rozšířená 10 letá záruka je nepřenosná a platí pouze ve prospěch původního majitele.

Vyjímky a omezení

10 letá záruka nepokrývá následující:

 1. Záruka se nevztahuje na spotřební části kamen, které podléhají opotřebování a vyžadují pravidelnou výměnu v rámci normálního provozu. Mezi tyto části patří deflektor, rošt, šamoty nebo vermikulit, sklo, těsnění z keramického provazce.
 2. Senothermem barvené povrchy.
 3. Poškození plynoucí z nesprávné instalace a používání, které není v souladu s návodem k použití nebo pokud instalace nevyhovuje protipožárním a bezpečnostním předpisům.
 4. Poškození a problémy způsobené místními podmínkami, jako například špatným tahem nebo závadami na komínu.
 5. Poškození způsobené přetápěním kamen.
 6. Poškození způsobené používáním nevhodného paliva.
 7. Poškození způsobené neoprávněnými zásahy, používáním nebo opravou.
 8. Závady způsobené mechanickým poškozením, pádem, nárazem. Poškození kamen při přepravě. Obraťte se na autorizovaného prodejce, od kterého jste kamna koupili. Kamna nepoužívejte, mohlo by to ohrozit možnost reklamace u přepravce.
 9. Součásti kamen, jejichž záruka je poskytována kýmkoliv jiným než firmou Morso.
 10. Náklady na odstranění, příp. reinstalaci kamen.
 11. Kamna Morso upravená uživatelem nebo jinou firmou pozbývají záruku.

Kamna musí být nainstalována v souladu s návodem a požárními předpisy.
Opravené nebo vyměněné výrobky jsou pokryté jen zbývající záruční dobou.

Firma Morso není v žádném případě zodpovědná za jakékoliv úrazy nebo škody na majetku nebo jiné ztráty.
Tato záruka nemá žádný vliv na vaše zákonná práva, tzn., že pouze rozšiřuje a nijak neovlivňuje vaše ze zákona vyplývající práva zákazníka.

Věděli jste že

Při hoření dřeva se produkuje stejné množství CO2 jako když dřevo tleje v lese. Životní prostředí není tedy zatěžováno nadměrnou produkcí CO2.

Chcete vědět více