Mapa stránek

terciární přívod vzduchu

přívod předehřátého vzduchu vstupujícího do spalovací komory malými tryskami v její zadní části. Vzduch je dodáváván nad plameny, kde posléze dochází k procesu zplynování prachových částic a plynů, které by za normálních okolností unikly do komínu. Tento proces je snadno pozorovatelný, spalované plyny hoří modrým plamenem. Přívod terciárního vzduchu jednak lehce zvyšuje účinnost kamen, ale hlavně zajišťuje čisté a ekologické hoření.

zpět do slovníku